Çin J Vize ( Basın Vizesi)

        Çin J Vize ( Basın Vizesi)

J1 Tipi Çin Vizesi,

Çin Halk Cumhuriyeti’nde uzun süreli faaliyet yürüten medya kuruluşlarının çalışanı konumunda olup, Çin’de  180 günden fazla ikamet etmesi ya da bulunması gereken gazetecilere verilen vize türüdür.

J1 Tipi Çin Vizesi İçin Gerekli Belgeler:

 • Pasaport : Başvuru tarihi itibari ile en az 6 ay süresi ve iki boş vize sayfası olan yeni tip çipli pasaportun aslı. Eski tip lacivert pasaportlara vize verilmemektedir.
 • Fotoğraf: 2 Adet arka fonu beyaz, önden çekilmiş, mat kağıda basılmış, beyaz kıyafetli olmayan ve gözlük kullanılmayan fotoğraf. Fotoğraf boyutları ve özellikleri için yandaki fotoğrafa tıklayınız.
 • Dilekçe: Şirketin antetli kağıdına yazılmış dilekçe. Dilekçe örneği için yandaki belgeye tıklayınız.
 • Şirket Faaliyet Belgesi: Bağlı bulunduğunuz Ticaret – Sanayi – Esnaf vb. odalarından alacağınız, son 6 aya ait olan orijinal faaliyet belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi: Bulunduğunuz yıl a ait onaylı vergi levhası olmalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Fotokopi yazı ve fotoğrafların net olduğu renkli veya siyah beyaz fotokopi olmalıdır.
 • Davet Mektubu: Çin’deki resmi kurumlardan alınacak olan resmi davet mektubunun aslı.
 • Basın Kartı
 • Şirket son 6 ay içerisinde adres değişikliği yapmışsa adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesini de sunmak zorunludur.

J2 Tipi Çin Basın Vizesi

Çin’e röportaj yapmak amacıyla giden yabancı uyruklu basın mensuplarının 180 günden kısa olan başvurularında verilen vize türüdür. J2 Vizesi başvurularında, başvuranın Çin’in yetkilendirilen kurumları tarafından Çin’e röportaj yapmak üzere davet edilen yabancı uyruklu gazeteci olması durumunda, Çin’de yetkilendirilen ilgili kurumun vize bildirim formunun sunması sonucunda yapılan değerlendirmeler sonucunda vize verilebilir. Çinin yetkili kurumları tarafından davet edilmemiş basın mensuplarının aşağıdaki evrakları mutlaka sunması gerekmektedir.

       Çin Basın Vizesi için Gerekli Belgeler:

 • Pasaport: Başvuru tarihi itibari ile en az 6 ay süresi ve iki boş vize sayfası olan yeni tip çipli pasaportun aslı. Eski tip lacivert pasaportlara vize verilmemektedir.
 • Fotoğraf: 2 Adet arka fonu beyaz, önden çekilmiş, mat kağıda basılmış, beyaz kıyafetli olmayan ve gözlük kullanılmayan fotoğraf. Fotoğraf boyutları ve özellikleri için sağ sütundaki yazıyı tıklayınız.
 • Dilekçe: Şirketin antetli kağıdına yazılmış dilekçe.
 • Şirket Faaliyet Belgesi: Bağlı bulunduğunuz Ticaret – Sanayi – Esnaf odalarından veya benzeri odalardan alacağınız, son 6 aya ait olan orijinal faaliyet belgesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi: 2015 yılı onaylı olmalıdır.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Fotokopi yazı ve fotoğrafların net olduğu renkli veya siyah beyaz fotokopi olmalıdır.
 • Davet Mektubu: Röportaj yapılacak kurum ya da şahıs tarafından gönderilen davet yazısının aslı.
 • Basın Kartı: Başvuran kişinin basın kartı, gazetecilik belgeleri fotokopileri ve irtibat bilgileri.
 • Başvuru Yazısı: Ait olduğu basın kuruluşu yetkilisi tarafından imzalanmış Çin’e röportaj amaçlı gitme başvuru yazısı. Yazıda; kişi listesi, gidiş ve dönüş tarihleri, Röportajın yeri ve konusu, Kurumun kısa bir tanıtımı, Adres, Telefon, Faks gibi bilgiler olmalıdır. Ayrıca yazıda Çin’de yapılacak faaliyet, detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 • Şirket son 6 ay içerisinde adres değiştirmişse adres değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesini de sunmak zorunludur.