ÇİN S SERİ VİZE

  • ÇİN S SERİ VİZE:( Çin’de iş veya öğrenim için başvuranların yakınlarına verilen vize)
  • S1 Vizesi: Çin’de uzun süreli olarak çalışma, eğitim-öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahısların eşleri, anne-babaları, on sekiz yaşını henüz doldurmamış çocukları, eşlerinin anne-babaları ya da diğer şahsi işler sebebiyle Çin sınırları içerisinde ikamet etmesi gereken şahıs başvurularında verilen vizedir.
  • S2 Vizesi: Çin’de kısa süreli olarak çalışma, eğitim-öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahısların aile fertlerine olduğu kadar diğer şahsi işler dolayısı ile Çin sınırları içerisinde kalınması gereken şahıs başvuruları için verilen vizedir.
  • S1 ve S2 vize başvuruları için gerekli olan evraklar:
  • Çalışma, Öğrenim vb. sebeplerden dolayı ikamet eden yabancı uyruklu şahsın davetiyesi
  • Davet eden şahsa ait pasaport ve çalışma ya da öğrenim vizesi fotokopisi
  • Aile fertleri ilişkisini gösterir belge aslı ve fotokopisi ya da Çin’deki şahsi işlerinin gerektirdiği gerekli kanıt niteliğindeki belgeler
  • 5000 TL den az olmamak kaydıyla banka hesap defteri aslı veya Banka hesap dökümü (imzalı ve kaşeli olarak banka imza yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile sunulmalıdır.)
  • Başvuranın Çin asıllı yabancı olması durumunda eski Çin nüfus cüzdanı ya da eski Çin pasaportunun fotokopisini sunması zorunludur.