Ticari Vize Dilekçe Örneği

                 ŞİRKET ANTETLİ KAĞIT

 

                                                                                                                           Tarih ../.. / 2015

 

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu

Vize Bölümüne,

            Aşağıda bilgileri verilen kadrolu şirket personelimize, ülkenize yapacağı seyahat için gerekli olan vizenin verilmesini rica ederiz.

Yetkilinin Adı Soyadı:

Görevi:

   İmza:

   Kaşe:

 

Çin’e gidecek kişi ile ilgili bilgiler:

Adı Soyadı                             :

Pasaport No                           :

Görevi /Mesleği                      :

Ulaşılabilir Cep No                :

 

Seyahat Bilgileri:

Gidiş- Dönüş Tarihleri           :

Ziyaret Amacı                        : Ticari

Ziyaret Edilecek Şehirler       :

 

Gönderen Firma ile ilgili bilgiler:

Firma Adı                               :

Ulaşılabilir Tel No                  :

 

Çin’de Ziyaret Edilecek Firma İle İlgili Bilgiler:

Firma / Fuar Adı                    :

Ulaşılabilir Tel No                  :

 

Not: Yukarıda bilgileri verilen kadrolu şirket personelimiz, şirketimizde ........ TL ücret almaktadır.

Not: Seyahat sebebiyle oluşabilecek masraflar, şirketimiz tarafından karşılanacak olup; Söz konusu kişinin vize süresi bitiminden önce geri döneceğini taahhüt ederiz.

 indir 2

Ticari Vize Dilekçe Örneği